علیرضا نوروزی شرف

صفحه نخست /علیرضا نوروزی شرف
عليرضا نوروزي شرف
نام و نام خانوادگی علیرضا نوروزی شرف
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی / دانشکده کشاورزی / باغبانی و مهندسی فضای سبز
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!