پرویز الماسی

صفحه نخست /پرویز الماسی
نام و نام خانوادگی پرویز الماسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی / دانشکده کشاورزی / باغبانی و مهندسی فضای سبز
تحصیلات دکترای تخصصی-علوم باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک