الهام علی قارداش

صفحه نخست /الهام علی قارداش
نام و نام خانوادگی الهام علی قارداش
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی / دانشکده فنی و مهندسی / مهندسی کامپیوتر
تحصیلات فوق لیسانس-مهندسی کامپیوتر - هوش ماشین و رباتیک
وبسایت
پست الکترونیک