سجاد شمشیری

صفحه نخست /سجاد شمشیری
نام و نام خانوادگی سجاد شمشیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی / دانشکده کشاورزی / باغبانی و مهندسی فضای سبز
تحصیلات فوق لیسانس-مهندسی طراحی محیط زیست
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره 2 شماره 6 (1400) 109-124
2 مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره 2 - شماره 6 (تابستان -1400 - شماره پیاپی : 6) (1400) 82