مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر تنش خشکی بر ...
عنوان بررسی تاثیر تنش خشکی بر فلوزانس کلروفیل برگ، عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی اقتصادی مصرف ژنوتیپ های منتخب عدس
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها -
چکیده -
پژوهشگران محمد حسن وفائی (نفر اول)، مهدی پارسا (نفر دوم)، احمد نظامی (نفر سوم)، علی گنجعلی (نفر چهارم)، علیرضا نوروزی شرف (نفر پنجم)